top of page

SKJEMA - firma til OVERSIKT

Dette skjemaet er for firmaer som passer under tilhørende kategorier i OVERSIKT - som: Megler, Bank, Forsikring, Takst, Eiendom-utland, Utleie, m.m.

 

Oppføringene er praktisk for boligselgere/kjøpere å ha tilgang til når de likevel bruker appen for å holde oversikt over hva som er for salg.

Appen er laget med fokus på kart som viser når, hvor og hva som er for salg. Vi har lagt størst vekt på boligsalg med visningskart for lørdag, søndag, ma-ti-on, og tor-fre i hvert sitt kart. Samt et kart for "alle", der samtlige eiendommer som ligger med visning ligger, uavhengig av når det er visning - for å vise full oversikt.

Vi har også kart for sag av tomter, fritidseiendom og nybygg. Dette for å gjøre det så enkelt og oversiktlig som mulig for boligkjøperne.

Under OVERSIKT kan dere som firma legge inn firmaets kontaktdata og beskrive hva dere leverer av tjenester. I tillegg kan dere legge inn logo og bilder, for å være visuelt synlig, og sist, men ikke minst: lenker til webside, sosiale medier, m.m. Hva dere legger inn i firma-informasjonen velger dere selv. Vi anbefaler at dere legger inn en kort beskrivelse, et par bilder og lenker, slik at boligkjøperne har rask tilgang til informasjonen deres. 

Vi lager OVERSIKT "as we go". Etter hvert som antallet firmaer øker, vil vi lage oversikter fylkesinndelt. (Se hvordan vi har laget dette for BANK).

bottom of page